วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การต่ออายุใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ใบขับขี่หาย

การต่อใบขับขี่สามารถทำล่วงหน้าได้ไหม?

การต่ออายุใบขับขี่ แบ่งเป็นหลายกรณีเช่น

1. กรณีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชั่วคราว 1 ปี เหมือนเดิม สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน

2. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชนิด 5 ปี ยังแบ่งได้อีกเป็น 2 กรณี
กรณีแรก เพิ่งเคยได้รับใบอนุญาตชนิดชั่วคราวในปีที่แล้วและจะหมดอายุในปีนี้ ไม่สามารถต่อล่วงหน้าได้
กรณีที่สอง เคยได้รับใบอนุญาตชนิด 1 ปี มาหลายปีแล้ว สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน