วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กลอนงานศพ ตัวอย่างกลอนไว้อาลัย กลอนงานฌาปนกิจ


กลอนผญาสำหรับอ่านในงานศพ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง


กลอนงานศพแม่ 
แด่คุณแม่
……………..
ลูกเจ็ดคน แม่ทนเลี้ยง เพียงเพราะรัก
อยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหว
เมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า แม่เข้าใจ
ดุจร่มไทร ให้วิหก นกพึ่งพา
คอยแนะนำ พร่ำวอน คอยสอนสั่ง